ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  ค้นหา
 


  กฎหมายสหกรณ์
   พ.ร.บ. 2542
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 มติคณะกรรมการ
  การให้บริการของสหกรณ์
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
8383255
คน ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
สมาชิกทั้งหมด: 8,276
สมาชิกคนล่าสุด:

สถิติผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 175
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 175

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 20
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 20
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2560
  Download เอกสาร
 
แผนที่

Untitled Document

ดู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์

 ประชาสัมพันธ์ » พบสมาชิกผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 11 เดือน ฮิต RSS Feed
พบสมาชิกผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 11 เดือน
  4 พฤษภาคม 2559
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » มอบกระเช้าสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ฮิต RSS Feed
มอบกระเช้าสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
  13 พฤษภาคม 2559
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ฮิต RSS Feed
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
  17 เมษายน 2559
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

สรุปสถานภาพสหกรณ์

Untitled Document
 
สรุปสถานภาพ สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
จำนวนสมาชิกสามัญ
8,179 คน
ทุนเรือนหุ้น
3,594,679,300.00 บาท
จำนวนสมาชิก สมาชิกสมทบ
3,773 คน
ทุนเรือนหุ้นสมาชิก สมทบ
629,746,460.00 บาท
เงินสำรอง และทุนอื่นๆ
530,998,555.97 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
58,548,787.05 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสามัญ
3,684,120,451.93 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
2,623,010,942.15 บาท
รับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
672,198,076.29 บาท
ไปฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
1,070,467,805.46 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
527,937,000.00 บาท
เงินฝากธนาคารต่างๆ
153,649,190.02 บาท
เงินกู้จากสถาบันการเงิน
397,000,000.00 บาท
ขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
1,090,000,000.00 บาท
เงินกู้คงเหลือที่สมาชิก
10,701,055,785.79 บาท
กำไรประจำเดือน
22,124,244.99 บาท
กำไรสุทธิ
22,124,244.99 บาท
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น
13,381,433,481.93 บาท

 


ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

Untitled Document

ประกาศสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาวสุภา เสือเขียว
เผยแพร่ผลงานระดับชาติ ของนายบุญเลิศ บัวพันธ์
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

ข่าวเด่นจาก google


พยากรณ์อากาศ


Break News

Untitled Document

  QR CODE
  QRCode
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
ออมทรัพย์  2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75 - 3.75
ประจำ 1 ปี (เสียภาษี) 3.50 - 4.25
ประจำ 24 เดือน (ไม่เสียภาษี) 4.00 
 ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2556
เป็นต้นไป

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
 
 ฉุกเฉิน5.75ต่อปี
 สามัญ, พิเศษ5.75 ต่อปี
 หุ้นค้ำประกัน5.75 ต่อปี
 ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2556
 เป็นต้นไป
  การโอนเงิน
 
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เพื่อซื้อหุ้น รายเดือน ชำระหนี้เงินกู้ ฝากเงินออมทรัพย์ ทาง ธนาคารสาขาพิจิตร ดังนี้
ธนาคาร 
เลขที่ออมทรัพย์ 
กรุงไทย610-1-06690-8
กรุงเทพ323-0-45924-4
กสิกรไทย153-2-13837-6
ทหารไทย390-2-03123-0
ธนชาต
390-2-032123-0
ออมสิน04-3101-20-
 003885-9
กรุงศรี272-1-22122-0
ธ.ก.ส.028-2-53112-6
ไทยพาณิชย์ 650-213589-4
หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบในวันที่โอนเงินทันที
  หมายเลขโทรศัพท์
  0-5661-1323,
0-5661-3251

ผู้จัดการต่อ101
รองผู้จัดการ
ต่อ101,102,103
สินเชื่อต่อ201- 205
อำนวยการต่อ0,301-302
การเงินต่อ401-405
บัญชีต่อ501-503
แผนงานฯ
ต่อ601, 603
สวัสดิการต่อ701,702
ป้อมยามต่อ805
โทรสารต่อ602
หน่วยบริการอำเภอบางมูลนาก
0-5663-3577 ,0-5663-3578
  สาระน่ารู้
 
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา