ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  ค้นหา
 


  กฎหมายสหกรณ์
   พ.ร.บ. 2542
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 มติคณะกรรมการ
  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
13166065
คน ตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2550
  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
สมัครสมาชิกที่นี่
ลืมรหัสผ่าน

 
สถิติสมาชิก:
สมาชิกใหม่วันนี้: 0
สมาชิกใหม่เมื่อวาน: 0
สมาชิกที่รออนุมัติ: 0
สมาชิกทั้งหมด: 8,275
สมาชิกคนล่าสุด: abusizom

สถิติผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 323
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 323

จำนวนผู้ที่กำลังใช้งาน:
บุคคลทั่วไป: 70
สมาชิก: 0
ทั้งหมด: 70
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 

Untitled Document

 ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์

 ประชาสัมพันธ์ » พบสมาชิกผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 11 เดือน ฮิต RSS Feed
พบสมาชิกผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 11 เดือน
  4 พฤษภาคม 2559
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » มอบกระเช้าสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ฮิต RSS Feed
มอบกระเช้าสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
  13 พฤษภาคม 2559
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ
 ประชาสัมพันธ์ » รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ ฮิต RSS Feed
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
  17 เมษายน 2559
 พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อนอ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรมสหกรณ์

Untitled Document

ข่าวเด่นจาก google


ประกาศสหกรณ์

ประชาสัมพันธ์
 
เรื่อง
ดาวน์โหลด
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายสิทธิเดช วิลาสินี
เผยแพร่ผลงานระดับชาติ ของนายบุญเลิศ บัวพันธ์
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ

สรุปสถานภาพสหกรณ์

Untitled Document
 
สรุปสถานภาพ สิ้นสุด ณ 31 สิงหาคม 2562
จำนวนสมาชิกสามัญ
8,330 คน
ทุนเรือนหุ้น สมาชิกสามัญ
4,116,770,810.00 บาท
จำนวนสมาชิก สมาชิกสมทบ
3,673 คน
ทุนเรือนหุ้นสมาชิก สมทบ
692,616,130.00 บาท
เงินสำรอง และทุนอื่นๆ
623,802,101.09 บาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
33,844,069.74 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสามัญ
4,872,316,871.60 บาท
เงินรับฝากจากสมาชิกสมทบ
3,620,265,486.58 บาท
รับฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์อื่น
- บาท
ไปฝากออมทรัพย์สหกรณ์อื่น
1,728,306,588.30 บาท
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม
258,638,309.53 บาท
เงินฝากธนาคารต่างๆ
456,219,624.58 บาท
เงินกู้จากสถาบันการเงิน
- บาท
ขายตั๋วสัญญาใช้เงิน
- บาท
เงินกู้คงเหลือที่สมาชิก
10,959,927,004.97 บาท
กำไรประจำเดือน
31,089,388.94 บาท
กำไรสุทธิ
295,155,598.41 บาท
ทุนดำเนินการทั้งสิ้น
14,344,020,268.13 บาท

 


พยากรณ์อากาศ


Break News

Untitled Document

แผนที่

Untitled Document

ดู สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

  QR CODE
  QRCode
  สาระน่ารู้
 
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
 
  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
 
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
เงินกู้ทุกประเภท

5.25 ต่อปี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ออมทรัพย์  2.50 บาท/ปี
ออมทรัพย์พิเศษ 2.75 - 3.25 บาท/ปี
ประจำ 1 ปี (เสียภาษี) 3.50 - 4.00  บาท/ปี
ประจำ 24 เดือน (ไม่เสียภาษี) 4.00  บาท/ปี
 ตั้งแต่วันที่18 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
  การโอนเงิน
 
สมาชิกสามารถโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เพื่อซื้อหุ้น รายเดือน ชำระหนี้เงินกู้ ฝากเงินออมทรัพย์ ทาง ธนาคารสาขาพิจิตร ดังนี้
ธนาคาร 
เลขที่ออมทรัพย์ 
กรุงไทย610-1-06690-8
กรุงเทพ323-0-45924-4
กสิกรไทย153-2-13837-6
ทหารไทย390-2-03123-0
ธนชาต
390-2-032123-0
ออมสิน04-3101-20-
 003885-9
กรุงศรี272-1-22122-0
ธ.ก.ส.028-2-53112-6
ไทยพาณิชย์ 650-213589-4
หมายเหตุ เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาโทรแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบในวันที่โอนเงินทันที
  หมายเลขโทรศัพท์
  0-5661-1323,
0-5661-3251

ผู้จัดการต่อ101
รองผู้จัดการ
ต่อ101,102,103
สินเชื่อต่อ201- 205
อำนวยการต่อ0,301-302
การเงินต่อ401-405
บัญชีต่อ501-503
แผนงานฯ
ต่อ601, 603
สวัสดิการต่อ701,702
ป้อมยามต่อ805
โทรสารต่อ602
หน่วยบริการอำเภอบางมูลนาก
0-5663-3577 ,0-5663-3578