ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  การให้บริการสมาชิก
   รับฝากเงินออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
16053596
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 26
Member(s): 0
Total: 26
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics

We received 16053597 page views since 30 ตุลาคม 2550

[ View Detailed Statistics ]Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/leftbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 115

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/mainbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 116

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/rightbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 117
Browsers

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 24.43 % (3922953)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 4.745 % (761744)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 67.10 % (10773332)
 Opera: OperaOperaOpera 0.490 % (78772)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.052 % (8373)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.019 % (3141)
 Search Engines: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 1.825 % (293114)
 Unknown: Otros - DesconocidosOtros - DesconocidosOther / Unknown 1.321 % (212168)


Operating System

 Windows:WindowsWindowsWindows 35.76 % (5741513)
 Linux:LinuxLinuxLinux 3.119 % (500855)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.568 % (412386)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.009 % (1526)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.013 % (2188)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (137)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.001 % (298)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.001 % (193)
 AIX:AIXAIXAIX 0.000 % (64)
 Unknown:Otros - DesconocidosOtros - DesconocidosOther / Unknown 58.51 % (9394437)


Miscelaneous Stats

 Registered Users:8276
 Active Authors:2
 Stories Published:0
 Active Topics:1
 Comments Posted:0
 Links in Web Links:0
 Categories in Links:0