ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
14560821
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 366
Member(s): 0
Total: 366

Online Stats:
Guest(s): 44
Member(s): 0
Total: 44
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics


Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/leftbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 387

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/mainbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 388

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/rightbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 389
Hourly Stats for May 10, 2019

HourPage Views
00:00 - 00:59 4.337% (130)
01:00 - 01:59 4.637% (139)
02:00 - 02:59 4.938% (148)
03:00 - 03:59 3.436% (103)
04:00 - 04:59 4.904% (147)
05:00 - 05:59 5.672% (170)
06:00 - 06:59 4.304% (129)
07:00 - 07:59 3.470% (104)
08:00 - 08:59 3.603% (108)
09:00 - 09:59 4.371% (131)
10:00 - 10:59 4.437% (133)
11:00 - 11:59 4.637% (139)
12:00 - 12:59 5.839% (175)
13:00 - 13:59 4.537% (136)
14:00 - 14:59 4.304% (129)
15:00 - 15:59 6.439% (193)
16:00 - 16:59 4.738% (142)
17:00 - 17:59 5.972% (179)
18:00 - 18:59 5.605% (168)
19:00 - 19:59 6.306% (189)
20:00 - 20:59 3.503% (105)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)

[ Back to Main | Back to Detailed Statistics ]