ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  ค้นหา
 


  กฎหมายสหกรณ์
   พ.ร.บ. 2542
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์
 มติคณะกรรมการ
  การให้บริการสมาชิก
   เงินรับฝากออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
14147822
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 366
Member(s): 0
Total: 366

Online Stats:
Guest(s): 47
Member(s): 0
Total: 47
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2562
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics


Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/leftbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 387

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/mainbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 388

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/rightbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 389
Hourly Stats for May 24, 2019

HourPage Views
00:00 - 00:59 3.681% (144)
01:00 - 01:59 4.039% (158)
02:00 - 02:59 3.860% (151)
03:00 - 03:59 3.579% (140)
04:00 - 04:59 3.349% (131)
05:00 - 05:59 3.937% (154)
06:00 - 06:59 5.906% (231)
07:00 - 07:59 3.860% (151)
08:00 - 08:59 4.474% (175)
09:00 - 09:59 4.116% (161)
10:00 - 10:59 5.957% (233)
11:00 - 11:59 4.679% (183)
12:00 - 12:59 3.963% (155)
13:00 - 13:59 5.395% (211)
14:00 - 14:59 4.039% (158)
15:00 - 15:59 4.781% (187)
16:00 - 16:59 4.295% (168)
17:00 - 17:59 3.068% (120)
18:00 - 18:59 3.963% (155)
19:00 - 19:59 4.627% (181)
20:00 - 20:59 3.988% (156)
21:00 - 21:59 3.272% (128)
22:00 - 22:59 3.144% (123)
23:00 - 23:59 4.014% (157)

[ Back to Main | Back to Detailed Statistics ]