ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  การให้บริการสมาชิก
   รับฝากเงินออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
16330803
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 32
Member(s): 0
Total: 32
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics


Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/leftbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 343

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/mainbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 344

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/rightbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 345
Daily Stats for January, 2013

DatePage Views
1 3.387% (4702)
2 2.690% (3735)
3 3.049% (4233)
4 3.001% (4166)
5 3.420% (4748)
6 2.781% (3861)
7 2.818% (3912)
8 2.743% (3808)
9 3.376% (4687)
10 2.494% (3462)
11 2.748% (3815)
12 3.007% (4175)
13 2.991% (4153)
14 3.744% (5197)
15 4.816% (6685)
16 2.835% (3936)
17 2.870% (3985)
18 3.353% (4655)
19 3.139% (4358)
20 3.836% (5326)
21 3.521% (4888)
22 3.468% (4814)
23 3.632% (5042)
24 2.944% (4087)
25 2.563% (3559)
26 2.628% (3648)
27 3.637% (5049)
28 4.816% (6685)
29 3.054% (4240)
30 3.307% (4591)
31 3.318% (4606)

[ Back to Main | Back to Detailed Statistics ]