ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  การให้บริการสมาชิก
   รับฝากเงินออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
16330877
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 30
Member(s): 0
Total: 30
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics


Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/leftbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 343

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/mainbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 344

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/rightbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 345
Daily Stats for April, 2013

DatePage Views
1 3.099% (4160)
2 3.473% (4662)
3 2.626% (3525)
4 3.255% (4370)
5 3.064% (4113)
6 4.947% (6641)
7 3.371% (4525)
8 4.381% (5881)
9 3.166% (4250)
10 4.530% (6082)
11 3.018% (4052)
12 3.657% (4909)
13 4.564% (6127)
14 2.354% (3161)
15 3.391% (4552)
16 2.917% (3916)
17 2.339% (3140)
18 3.038% (4079)
19 3.677% (4936)
20 2.681% (3599)
21 3.572% (4796)
22 3.502% (4701)
23 3.561% (4780)
24 3.571% (4794)
25 2.510% (3370)
26 3.699% (4966)
27 2.164% (2906)
28 2.601% (3492)
29 3.473% (4662)
30 3.787% (5084)

[ Back to Main | Back to Detailed Statistics ]