ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  การให้บริการสมาชิก
   รับฝากเงินออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
16330740
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 32
Member(s): 0
Total: 32
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics


Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/leftbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 343

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/mainbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 344

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/rightbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 345
Daily Stats for September, 2013

DatePage Views
1 2.340% (4194)
2 3.631% (6507)
3 2.477% (4438)
4 2.963% (5309)
5 4.119% (7381)
6 3.667% (6570)
7 2.345% (4203)
8 2.878% (5158)
9 2.367% (4242)
10 2.891% (5181)
11 4.022% (7206)
12 3.712% (6652)
13 3.979% (7129)
14 2.398% (4297)
15 7.906% (14165)
16 4.793% (8588)
17 2.334% (4183)
18 2.956% (5297)
19 2.541% (4554)
20 2.740% (4910)
21 3.182% (5702)
22 3.155% (5653)
23 3.444% (6171)
24 3.813% (6832)
25 2.843% (5094)
26 1.269% (2274)
27 2.876% (5153)
28 3.778% (6770)
29 4.587% (8219)
30 3.979% (7129)

[ Back to Main | Back to Detailed Statistics ]