ช่วยเหลือเกื้อกูล เพิ่มพูนสินทรัพย์ ยกระดับเศรษฐกิจ
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ประวัติสหกรณ์
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบ
ฝ่ายจัดการ
ที่ปรึกษา
สิทธิและหน้าที่
การขาดจากสมาชิกภาพ
การโอนสมาชิก
หุ้นและการถือหุ้น
  ค้นหาจาก google
 
Google

  การให้บริการสมาชิก
   รับฝากเงินออมทรัพย์
 เงินกู้
 สวัสดิการสมาชิก
  กฎหมายสหกรณ์
 
 ข้อบังคับสหกรณ์
 ระเบียบสหกรณ์ 

  google แปลภาษา
 
ป้อนข้อความ :

  test-speed
 
  สถิติผู้เข้าชม
 
We received
16053475
page views since 30 ตุลาคม 2550
  สมาชิกเชิญที่นี่
   
Register Here
Lost Password

 
Membership:
New Today: 0
New Yesterday: 0
Waiting User(s): 0
Total Members: 8,275
Latest User: abusizom

Most Ever Online:
Guest(s): 387
Member(s): 0
Total: 387

Online Stats:
Guest(s): 20
Member(s): 0
Total: 20
  วารสารประชาสัมพันธ์
  Untitled Document
วารสารประจำปี 2563
  Download เอกสาร
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด Access Statistics


Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/leftbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 343

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/mainbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 344

Warning: getimagesize(themes/Noksiam_themes022/images/rightbar.gif) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ptscl/domains/ptscl.com/public_html/modules/Statistics/index.php on line 345
Daily Stats for January, 2021

DatePage Views
1 4.144% (7674)
2 3.631% (6725)
3 2.389% (4425)
4 1.424% (2637)
5 1.023% (1895)
6 1.982% (3671)
7 2.377% (4402)
8 5.324% (9860)
9 7.277% (13477)
10 8.560% (15852)
11 5.185% (9602)
12 5.197% (9625)
13 4.692% (8690)
14 3.051% (5651)
15 1.846% (3420)
16 2.432% (4505)
17 2.394% (4434)
18 5.833% (10802)
19 3.373% (6247)
20 4.701% (8707)
21 1.572% (2912)
22 3.299% (6110)
23 1.196% (2216)
24 1.214% (2249)
25 2.053% (3803)
26 1.244% (2305)
27 1.068% (1979)
28 3.268% (6052)
29 3.702% (6856)
30 1.959% (3629)
31 2.575% (4769)

[ Back to Main | Back to Detailed Statistics ]