_PRINT 
logo.gif

ข่าว : รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
รดน้ำขอพรวันสงกรานต์
17 เมษายน 2559
คณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯร่วมกันรดน้ำขอ นายบรรจง พงษ์ประเสริฐ ผู้ตรวจสอบกิจการและอดีตผู้จัดการ นางสุพรฑิพย์ ด้วงมหาสอน หัวหน้า สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร นายวิศาล รอดกำเหนิด รองประธาน นายเฉลิมชาติ พฤกษะวัน และนายกำยุทธ อารีรักษ์ ที่ปรึกษา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์เมื่อวันที่17 เมษายน 2559 ณ ร้านอาหาครัววนิดา โรงแรมโอฆะนคร

ข่าวโดย : admin
อ่าน 1817 ครั้ง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:56:30:AM