_PRINT 
logo.gif

ข่าว : พบสมาชิกผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ 11 เดือน
พบสมาชิกผู้ฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
4 พฤษภาคม 2559
นายไพบูลย์ อยู่สุข ประธานกรรมการ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 11 เดือน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแก่สมาชิกผู้ฝากเงิน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยายจึงมีการมอบของที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกัน

ข่าวโดย : admin
อ่าน 1672 ครั้ง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:45:44:AM