_PRINT 
logo.gif

ข่าว : มอบกระเช้าสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
มอบกระเช้าสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
13 พฤษภาคม 2559
นายสุทัด ชื่นผล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพิจิตร จำกัด นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าของที่ระลึก แก่ นางสาววิลาวัณย์ ศรีประเสริฐ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

ข่าวโดย : admin
อ่าน 1630 ครั้ง
วันที่ 24 มิถุนายน 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:29:30:AM