นักเรียนสระปทุมฯ รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราทชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้ น.ส.เจนจิรา สุขเจริญ นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนวัดสระปทุมฯ นักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี เข้าเผ้า ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 51
 
ฟังธรรม นายประธานวิทย์ ยูวะเวส ผอ.ว.เทคนิคพิจิตร นำคณะครู-อาจารย์และนักศึกษา เข้าฟังธรรมจาก พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 51 ณ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

ยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก รับเงินได้ทันที

สหกรณ์จัดสวัสดิการประกันอุบัติเหตุกลุ่มสมาชิก เบี้ย 124 บาท

แก้ไขเพิ่มเติมมติฯ เกี่ยวกับค่าอาหารวันลงคะแนนสรรหา

แจ้งสมาชิกเกี่ยวกับเอกสารประกอบการกู้

สหกรณ์มอบ 10,000 บาทสนับสนุนโรงเรียนต้นแบบ