ทันโลก - ทัน เหตุการณ์:
 


ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีก 0.25 สตางค

อนุมัติงบฯ ปรับปรุงภูมิทัศน์,อาคารสำนักงาน พร้อมจัดพิมพ์ระเบียบแจกหน่วยงานสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เป็นแม่งาน จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2551

อนุมัติให้ดำเนินงานตามโครงการ สหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2551 แล้ว

ผู้ว่าพิจิตร มอบประกาศนียบัตร นศ.เทคนิค

บ.โปรแก๊ส เสนอโครงการติดตั้งแก๊สรถยนต์ ให้สมาชิก สหกรณ์